bebroker.pl

50-441 Wrocław
Kościuszki
tel. 533888811
Aktualnie na stronie 422 ogłoszeń

Sprzedam lokal, 185mkw, woj. małopolskie, nowosądecki, Podole

Cena: 433 500 PLN
Powierzchnia: 185 m2
Cena za metr: 2 343.24 zł
Numer ogłoszenia w serwisie: 1396469
Numer ogłoszenia biura nieruchomości: 828880
Dodano: 2024.07.10 | ważne do: 2025.07.10 | wyświetleń: 11
Dane kontaktowe
Telefon: 606876456
Lokalizacja
Miasto: nowosądecki
Dzielnica: Podole
Województwo: małopolskie
Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość:
Zostanie ona dostarczona pod adres email ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Oferta dodana za pomocą Multiportalu BeBroker

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 29/21/S informuje, że na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z dnia 26 czerwca 2024 roku uzyskał zgodę na sprzedaż

z wolnej ręki za cenę najwyższą z oferowanych, prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 255, o powierzchni 0,24 ha położonej w miejscowości Podole Górowa pod numerem porządkowym 155, gm. Gródek nad Dunajcem, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00029270/5. Nieruchomość zabudowana jest obiektem hurtowni materiałów budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606876456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw

upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 677/20

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż 433 500,00 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 1 sierpnia 2024 r do godziny 17.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 44 000,00 zł na rachunek bankowy funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się

w kancelarii syndyka.

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania.

O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2024 roku o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Telefon: 606876456